Drøsbro Mejeri ejes af Mammen Mejeri A/S, som i dag har i alt tre mejerianlæg opdelt i produktionen af gul, hvid og blå ost. På Drøsbro Mejeri laver man både hvid og blå ost primært til eksport til lande som USA, Japan, Australien og Spanien som nogle af de største markeder. I alt 90 % af produktionen eksporteres hvert år. Siden Mammen Ost tog mejeriet i brug i 2006 efter omfattende renoveringer, er faciliteterne vokset støt. I dag beskæftiger Drøsbro Mejeri 40 medarbejdere og producerer omkring 10.000 tons ost hvert år.